*Section I Boys Swimming: Keio Academy at Peekskill-Croton-Hen Hud : 12/07/2018 Course: Yards
Peekskill-Croton-Hen Hud - 83
Time
Keio Academy - 85
Time
200 Medley Relay
Holman, Schattman, Pauta, Thomas
1:56.22
(1
2)
Ikeno, Hayakawa, Moriyama, Fukuda
1:57.49
Terres-Rossi, Vermandois, Moscoso, Ijeh
2:11.56
(3
4)
Tsujimoto, Funakoshi, Iwaki, Shimono
2:31.74
(
10
4
)
200 Freestyle
Dylan Thomas
2:13.49
(2
1)
Ryo Moriyama
2:03.94
David Moscoso
2:36.12
(4
9
7
6)
Eisuke Funakoshi
3:11.43
Eddie Leuenhagen
2:36.11
(3
19
11
5)
Shoon Watanabe
2:59.62
200 Individual Medley
Thomas Holman
2:10.11
(1
2)
Shun Fukuda
2:30.88
Johnathan Terres-Rossi
2:31.45
(3
9
7
4)
Eiriku Ikeno
3:05.06
(
28
18
5)
Kentaro Tsujimoto
3:08.27
50 Freestyle
Orion Ijeh
29.56
(5
1)
Daiki Hayakawa
26.96
Biagio Vermandois
29.20
(4
3
13
2)
Sogo Takeda
27.82
Jacquez Vermandois
30.98
(6
31
31
3)
Yoshiki Shimono
28.61
Exhibition
Exhibition
Riku Sato
Martin Sekino
Kento Shoda
29.18
31.21
34.47
Diving
(
)
(
0
0
)
(
31
31
)
100 Butterfly
Esteban Pauta
1:07.11
(2
1)
Ryo Moriyama
1:01.59
David Moscoso
1:20.92
(3
7
8
4)
Yoshiki Iwaki
1:33.46
(
DQ)
Yutaro Tsukamoto
DQ
100 Freestyle
Orion Ijeh
1:10.01
(5
1)
Shun Fukuda
59.33
Ioannis Schattman
1:06.06
(3
4
12
2)
Sogo Takeda
1:05.63
Biagio Vermandois
1:11.52
(6
4)
Eiriku Ikeno
1:07.20
500 Freestyle
Dylan Thomas
5:49.44
(1
4)
Riku Sato
8:02.00
Eddie Leuenhagen
7:28.14
(2
13
3
6)
Kento Shoda
8:45.02
Nicholas Velasco
7:39.87
(3
5)
Shoon Watanabe
8:36.08
200 Freestyle Relay
Vermandois, Schattman, Moscoso, Pauta
1:52.45
(2
1)
Hayakawa, Shimono, Takeda, Ikeno
1:48.97
Matos, Velasco, Frey, Jimerson
2:19.36
(4
4
10
3)
Funakoshi, Iwaki, Tsukamoto, Sato
2:08.88
(
)
100 Backstroke
Thomas Holman
59.59
(1
3)
Yoshiki Shimono
1:26.78
Johnathan Terres-Rossi
1:10.48
(2
10
6
4)
Kentaro Tsujimoto
1:28.15
Jerrel Taylor
1:56.00
(6
5)
Toma Hosoda
1:42.56
100 Breaststroke
(
1)
Daiki Hayakawa
1:11.70
Jacquez Vermandois
1:23.28
(2
4
11
3)
Eisuke Funakoshi
1:26.05
(
4)
Yoshiki Iwaki
1:30.48
400 Freestyle Relay
Pauta, Terres-Rossi, Thomas, Holman
3:56.77
(1
2)
Fukuda, Takeda, Sato, Moriyama
4:11.37
Ijeh, Velasco, Vermandois, Vermandois
4:58.76
(3
10
4
4)
Tsukamoto, Hosoda, Tsujimoto, Shoda
5:35.93
Matos, Frey, Taylor, Jimerson
6:00.09
(5
)
83
85

Brought to you by Computer Aide, Inc.